Přejít na navigaci (přeskočit obsah)
zboží podle znamení:

Lekce astrologie - učte se s námi!

Lekce astrologie - učte se s námi!

Zajímá vás, jak vznikají horoskopy? Víte, co všechno musí astrolog udělat, než si je můžete přečíst? Připravili jsme si pro vás malý úvod do tajemství astrologie – přehledný, jasný a srozumitelný pro každého!

Jak se dělají astrologické výpočty 

Základem astrologie jsou složité výpočty pohybu nebeských těles po obloze. To, co astrology zajímá, je pohyb Slunce, Měsíce a planet jednotlivými znameními, a vzájemný vztah mezi polohou jednotlivých nebeských těles. Od toho se pak odvíjí všechno ostatní. 

V dnešní době počítačů mají astrologové oproti svým kolegům v minulosti jednu velkou výhodu – nemusí všechny své výpočty provádět ručně, ale práci jim usnadňuje výpočetní technika. To však neznamená, že se astrologii může zabývat kdokoliv – matematické výpočty polohy planet jsou totiž pouze základ, jakási hrubá práce, na které spočívá to nejdůležitější a nejnáročnější, a to je samotný výklad. Počítač vám sice může říct, že Slunce je v Blížencích a Měsíc v Raku, ale co to znamená pro skutečný život konkrétních lidí, to umí říct pouze živý člověk, zkušený astrolog, protože při výkladu horoskopů vstupuje do hry tolik vlivů, že je nelze vyhodnotit pouze automaticky.
Které vlivy to jsou? Seznámíme vás s těmi nejdůležitějšími! 

Planety – co znamenají naši nebeští průvodci v horoskopu? 

První důležitou věcí jsou v astrologii planety. K těm se počítá kromě skutečných planet také Slunce a Měsíc, slovo „planeta“ má tedy v astrologii trochu jiný, širší význam než v astronomii.
Každá planeta ovlivňuje určité prvky lidské osobnosti. Symbolika jednotlivých planet souvisí s jejich jmény, které nevznikly náhodou – kdysi totiž byla astrologie rodnou sestrou astronomie a byly navzájem propojeny. 
Například Venuše, pojmenovaná podle antické bohyně lásky, v horoskopu ovlivňuje přístup k lásce, vkus a citový život. 
Kromě Venuše působí na city a pocity také Měsíc, který se zároveň spojuje s intuicí.
Merkur nese jméno posla bohů a odpovídá za komunikační schopnosti. 
Mars, pojmenovaný podle boha války, v horoskopu určuje, čemu budete věnovat svoji energii a za co budete nejvíc bojovat. 
Jupiter, který nese jméno vládce bohů, určuje, co vám bude přinášet největší štěstí a spokojenost.
Naproti tomu Saturn říká, ve kterých oblastech života vás budou nejčastěji potkávat výzvy a překážky a jak se budou projevovat. Uran určuje, ve kterých oblastech života máte sklony k rebelii.
Neptun prozrazuje něco o vašich snech a představách a Pluto se jménem boha podsvětí má vliv na oblasti života, kde si musíte projít nějakou transformací.
A co Slunce? Ne, nezapomněli jsme na něj – Slunce je základem horoskopu, určuje jádro vaší povahy. Od postavení Slunce při vašem narození se odvíjí vaše znamení, proto se mu často říká „sluneční znamení“. Slunce je v horoskopu nejdůležitější, ale není to zdaleka všechno – právě postavení jednotlivých planet totiž způsobuje, že existují rozdíly v povaze různých lidí, narozených ve stejném znamení a že lidi nelze zařadit pouze do dvanácti škatulek podle znamení! 
 

clanky_osobni_horoskop.jpgOsobní horoskop na míru
Individuální zpracování podle přesného data a hodiny vašeho narození! Profesionální, kvalitní a jedinečný astrologický výklad. Pochopte a poznejte lépe svoji povahu! Odhalte vaše skryté schopnosti. Poznejte vaše silné a slabé stránky.


Dvanáct znamení a jejich kombinace s planetami 

Nyní už víme, co ovlivňují jednotlivé planety. Jakým způsobem to však ovlivňují?
Druhou důležitou věcí v astrologii jsou znamení. Je to dvanáct archetypů, které v kombinaci s planetami dávají určité vlastnosti, které vás v horoskopu narození budou provázet po celý život, nebo které na vás v denním, měsíčním či ročním horoskopu budou působit v určené době.
Každé ze dvanácti znamení je typické určitými vlastnostmi a principy.
Kombinace planety a znamení, ve kterém se nachází, určuje, jaké jsou různé části vaší osobnosti. 

Dejme tomu, že máte Slunce v Blížencích, Měsíc v Panně, Merkur v Kozorohu, Venuši v Býku a Mars v Beranu.
V tom případě budete v jádru své osobnosti (Slunce) intelektuálně založeni a po celý život vás bude nejvíc naplňovat poznávání myšlenek jiných lidí a studium nových zajímavých věcí (Blíženci). Vaše pocity (Měsíc) budete analyzovat a budete se snažit mít v nich pořádek (Panna). Váš způsob komunikace (Merkur) bude zaměřený prakticky a bude sledovat svůj účel a cíl (Kozoroh). Váš vkus (Venuše) se bude orientovat na věci, které jsou kvalitní a poskytnou vám pohodlí, a v milostném životě si potrpíte na smyslnost. Vaše ambice a schopnost se prosadit (Mars) se budou vyznačovat velkou energií a bojovností a zároveň trochou netrpělivosti (Beran). 

Astrologické domy – aneb proč je důležité znát hodinu svého narození 

Zatím to může znít poměrně jednoduše, ale to ještě není všechno.
Další důležitou věcí v astrologii jsou takzvané „domy“. S nimi lze pracovat pouze v případě, že znáte přesnou hodinu narození člověka, pro kterého horoskop počítáte. Proto je hodina narození tak důležitá!
Co když svou hodinu narození neznáte a nemáte ji jak zjistit? Nevěšte hlavu, i bez použití domů může být horoskop dostatečně kvalitní a výstižný. Pokud ji však znáte, byla by škoda se připravit o velký balík informací navíc! 

Domů je dvanáct, stejně jako znamení. Každý z nich ovlivňuje určitou oblast života – například sedmý dům ovlivňuje partnerský život, druhý dům určuje náš vztah k majetku a čtvrtý dům vypovídá něco o našem vztahu k rodičům a domovu.
Podle toho, které planety a která znamení se v příslušných domech nachází, lze určit, jak se budou které prvky osobnosti daného člověka konkrétně projevovat.
Vraťme se opět k našemu příkladu:
Dejme tomu, že jsme dle hodiny narození našeho Blížence zjistili, že jeho Slunce v Blížencích se zároveň nachází ve druhém domě. Jak už víme, druhý dům má vliv na vztah k majetku, takže tento člověk se bude v jádru své osobnosti tohoto člověka se bude zajímat o různé myšlenky a vzdělávat se hlavně v oblasti praktického materiálního života. Budou ho velmi zajímat různé možnosti, jak si vydělat a jak spravovat svůj majetek a v této oblasti bude velmi silně zainteresovaný a bude o ní velmi rád diskutovat. Naproti tomu jeho Měsíc v Panně se nachází v pátém domě, který působí na tvořivost a seberealizaci. Díky přítomnosti Měsíce v tomto domě bude tvořivost pro tohoto člověka v životě velmi důležitá a bez ní se nebude cítit spokojeně, jeho city nebudou naplněny. Protože je však Měsíc v Panně, bude důležité, aby všechno bylo uděláno důkladně a systematicky, jinak to kýženou spokojenost nepřinese.

clanky_osobni_horoskop.jpgAstrologické kolo (SLEVA 10%) - 1 259 Kč
Ozdobeno čtyřmi krystaly Swarovski, které představují každou ze světových stran a současně čtyři živly.


A co láska? Náš modelový příklad má Venuši v Býku ve dvanáctém domě. Dvanáctý dům se vztahuje k podvědomí, k tajemstvím a citům. Tento člověk bude nejen smyslný (Býk), ale zároveň bude díky dvanáctému domu vnímat lásku velmi mysticky a hluboce a bude dávat velký důraz na hlas svého srdce. 

Hroty domů a ascendent – jací jste ve které oblasti života? 

Kromě toho je důležité, ve kterém znamení se nachází hrot (tedy začátek) kterého domu. Dejme tomu, že hrot čtvrtého domu, který souvisí s rodinou, se nachází ve znamení Váh. To znamená,že zrozenec bude dbát na harmonii v rodině a bude pro něj důležité umět se vždy nějak domluvit. Hrot šestého domu, který souvisí se zaměstnáním a každodenními povinnostmi, ve znamení Střelce by zas znamenal, že člověk k těmto drobným úkolům vždy přistupuje s vyhlídkou vyššího a dlouhodobějšího cíle. 

Fotolia_zvyky_Prvni_lekce_astrologie.jpg.jpgVelmi specifickým prvkem horoskopu, který souvisí s domy, je ascendent. Je to vlastně hrot prvního domu a na obloze si ho můžete představit jako znamení, které se v okamžiku vašeho narození nacházelo těsně nad obzorem. Ten, kdo se narodil kolem východu Slunce, má tím pádem stejný ascendent a sluneční znamení.
Ascendent určuje, jakým způsobem se projevujete navenek, proto je to po slunečním znamení druhá nejdůležitější část vašeho horoskopu. Ascendent je to, co na vás druzí lidé vidí – dejme tomu, že náš modelový Blíženec má ascendent v Býku. To znamená, že i když je v jádru spíš myšlenkově zaměřený člověk, který se hodně zajímá o věci, které jsou pouze teoretické a abstraktní, navenek bude působit, že stojí nohama pevně na zemi a má velký smysl pro praktično. 

Aspekty planet – prozrazují vnitřní konflikty 

Tak co, je už toho na vás hodně? Ještě vydržte – pořád nám totiž ještě chybí jedna velmi důležitá součást horoskopu!
Slyšeli jste již někdy slova konjunkce, opozice (ne ta politická!), trigon, kvadratura nebo sextil (který kupodivu nemá nic společného se sexem)? 
Tato slova označují vzájemné vztahy, které mohou nastat mezi polohou jednotlivých dvojic planet. Například konjunkce Venuše a Merkuru znamená, že tyto dvě planety se v dané okamžiku nacházejí na obloze těsně vedle sebe. Opozice zas znamená, že se nacházejí na přesně protilehlých částech oblohy (180 stupňů). Trigon znamená rozdíl 120 stupňů mezi planetami, kvadratura 90 stupňů a sextil 60 stupňů. 
Aspekty planet se ve vašem horoskopu mohou, ale nemusí objevit, můžete jich mít více nebo méně – je to individuální. Jaký je jejich význam? Nikdo z nás není vnitřně zcela bez rozporů, často máme své já a „druhé já“, které nám říká něco jiného. Jistě to sami znáte!
Aspekty planet určují, jestli jsou různé části naší osobnosti v souladu (konjunkce, trigon nebo sextil) nebo se navzájem „perou“ (kvadratura nebo opozice). Prozrazují tedy, v čem můžeme prožívat vnitřní konflikty a co nám naopak půjde bez problémů.
Například kvadratura Marsu a Venuše v horoskopu narození znamená, že milostný život daného člověka se bude velmi často dostávat do konfliktu s jeho ambicemi. Naopak trigon mezi Merkurem a Měsícem bude znamenat užitečnou schopnost snadno mluvit o svých citech a vyjadřovat je slovy. 

Jak se dělají astrologické předpovědi 

Aspekty planet jsou kromě toho nezbytnou součástí výpočtu horoskopů na určité období, třeba na den, týden nebo měsíc. Když se například dostane Venuše do kvadratury či opozice s určitým znamením, třeba s Blíženci, bude to znamenat, že lidé narozeni v tomto období se budou setkávat s komplikacemi v lásce. Naopak, když se Venuše dostane do konjunkce, trigonu či sextilu s určitým znamením, mohou se lidé v něm narozeni těšit na báječné období, kdy se jim bude v lásce dařit! 

Jak vidíte, práce astrologa není vůbec jednoduchá. 

Komentáře

Další články
Další články
Další články
Další články
Další články
Další články
Další články
Další články
Další články
Další články
Stránky :
1 - 2 - 3   >>

Doporučujeme

Vyhledávání

Košík

celkem:
0 Položek
cena:
0,- Kč

PřihlášeníRegistrace